Tarieven

Tarieven per 01-10-2017

Contributie Betaling per jaar Betaling per kwartaal Betaling per maand
Volwassenen € 130,00 € 32,50 € 12,00
Jeugd 14-17 € 115,00 € 28,75 € 10,50
Jeugd 0-13 € 100,00 € 25,00 € 9,00
       
Gastschutters Per keer
Met eigen materiaal € 5,00    
Met verenigingsmateriaal € 8,50
 
Overig
Introductieles € 10,00    
Booghuur 6 maanden € 60,00

Evenementen

De normale clubactiviteiten zoals de Funshoot zijn gratis. Wanneer er catering aanwezig is wordt wel een kleine bijdrage gevraagd.
Aan grote clubevenementen zoals het Boogschietweekend en het 3D schieten in Arnhem zijn wel kosten verbonden. Deze kosten worden vooraf gecommuniceerd. De vereniging heeft als uitgangspunt dat deze evenementen kostenneutraal worden georganiseerd.

Rekeningnummer

Er worden geen acceptgiro’s of rekeningen gestuurd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen.
NL98 INGB 0008 0098 74
t.n.v. Deventer Handboogvereniging
o.v.v. bv ‘Contributie 1e kwartaal 2018 Robin Hood’ 

Belangrijk:

  • Betaling dient altijd vooraf te gebeuren. In het geval van contributieachterstand is schieten bij ons helaas niet mogelijk.
  • Restitutie van betaalde gelden is, ook bij ons, helaas niet mogelijk. Uitgezonderd zijn de booghuur bij aanschaf van een eigen boog en de contributie in de eerste maanden als je lid wordt.
  • Lidmaatschap is altijd voor een geheel boekjaar. Zoals in de statuten beschreven onder artikel 4, lid 2 en lid 5, moet je uiterlijk vier weken voor het einde van het eerstvolgende boekjaar opzeggen. Ons boekjaar begint altijd op 1 januari. Opzegging dient dus uiterlijk op 4 december plaats te vinden.