Koningsverschieting

Spelregels Koning-/Koningin-verschieting

 • Er geldt een verdekte puntentelling
  • D.w.z. dat het kan voorkomen dat de geschoten punten niet overeenkomen met de
   verdekte score

Waarom een verdekte puntentelling

 • Vizierschutters zijn in het voordeel v.w.b. het in geel schieten zodat niet-vizier schutters vrij moeilijk kunnen winnen
 • Om gelijke kansen te creëren zodat iedereen winnaar kan worden
 • Het is dus gokken waarop je gaat schieten

Wedstrijd

 • Volwassenen schieten op 18 meter en 60 cm blazoenen
 • Jeugd schiet op 12 meter en 60 cm blazoenen
 • Er worden eerst twee proefseries van elk 3 pijlen geschoten
 • We beginnen met 1 ronde van 12 series (3 pijlen per serie)
 • Pauze
 • Weer 1 ronde van 12 pijlen (3 pijlen per serie)
 • Er worden eerst twee proefseries van elk 3 pijlen geschotenEr geldt geen schuttersvoordeel of -nadeel maar schutterskeuze
  Wordt op een lijn geschoten dan mag de schutter kiezen welke punten hij/zij noteert

Scorebriefje

 • Op het scorebriefje wordt het aantal gescoorde punten genoteerd
  • Bijv. er worden twee pijlen in 10 geschoten en 1 pijl in de 7, dan wordt bij 10 een 2 genoteerd en bij 7 een 1
 • Aan het eind van wedstrijd wordt de verdekte puntentelling kenbaar gemaakt

Te behalen titels

 • Koning / Koningin; met de meeste punten
 • 1e Ridder / 1e Jonkvrouw; op een na de meeste punten
 • 2e Ridder / 2e Jonkvrouw; op twee na de meeste punten
 • Lakei; het minste punten (Er is zowel een mannelijke als een vrouwelijke Lakei).
 • Tuinman / Tuinvrouw; de meeste op het doelpak zonder punten (naast het blazoen)
 • Hofnar; meeste naast het doelpak. (Er is zowel een mannelijke als een vrouwelijke Hofnar).
  Alle winnaars krijgen een oorkonde
  De winnaars dragen het hele jaar de behaalde titel.

Shoot-0ff

 • Bij een gelijke stand wordt een Shoot-off gehouden van 1 serie met drie pijlen
 • Degene met de meeste punten is dan winnaar
 • Blijkt na de Shoot-off een gelijke stand dan wordt er 1 pijl geschoten en dan geldt wie het dichtst bij het kruisje eindigt is de winnaar