Tarieven

Tarieven per 01-01-2021

Vanaf 2021 worden de tarieven herzien en kan er niet meer per kwartaal betaald worden.
Contributie Betaling per jaar
Volwassenen € 130,00
Jeugd 0 t/m 17 jaar € 110,00
       
Gastschutters Per keer
Met eigen materiaal € 5,00    
Met verenigingsmateriaal € 8,50
Overig
Booghuur 6 maanden € 60,00    

Evenementen

De normale clubevenementen, zoals bijvoorbeeld de Funshoot, zijn gratis. Wanneer er voor eten gezorgd word, wordt wel een kleine bijdrage gevraagd. Dit word per evenement aangegeven en word van te voren gecommuniceerd. 
Aan grote clubevenementen zoals het Boogschietweekend en het 3D schieten in Arnhem zijn wel kosten verbonden. Deze kosten worden vooraf gecommuniceerd. De vereniging heeft als uitgangspunt dat deze evenementen kostenneutraal worden georganiseerd.

Rekeningnummer

Er worden geen acceptgiro’s of rekeningen gestuurd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen.
NL98 INGB 0008 0098 74
t.n.v. Deventer Handboogvereniging
o.v.v. bijvoorbeeld ‘Contributie 1e kwartaal 2019 [jouw naam]’ 

Belangrijk:

  • Betaling dient altijd vooraf te gebeuren. In het geval van contributieachterstand is schieten bij ons helaas niet mogelijk.
  • Restitutie van betaalde gelden is, ook bij ons, helaas niet mogelijk. Uitgezonderd zijn de booghuur bij aanschaf van een eigen boog en de contributie in de eerste maanden als je lid wordt.
  • Lidmaatschap is altijd voor een geheel boekjaar. Zoals in de statuten beschreven onder artikel 4, lid 2 en lid 5, moet je uiterlijk vier weken voor het einde van het eerstvolgende boekjaar opzeggen. Ons boekjaar begint altijd op 1 januari. Opzegging dient dus uiterlijk op 4 december plaats te vinden.